WELKOM: de website van LEDPARADISE is vernieuwd.

Overstappen van HPS naar LED: pas je voedings- en bewateringsschema aan!

Posted by Stefan 07-02-2020 0 Comment(s)

Van HPS naar LED: pas je voedings- en bewateringsschema aan!
 

Het gemiddelde plantje is volmaakt gelukkig met een beetje bodemwater, de karige hoeveelheid mineralen die daarmee naar z’n blaadjes wordt aangevoerd en de suikers die het, middels fotosynthese, uit de atmosfeer haalt. Niettemin is het in kwekerskringen gebruikelijk om gewassen te voorzien van extra meststoffen met de bedoeling om een zo fraai mogelijke plantenpracht te kweken. Hierin zijn planten net als mensen: ze kunnen veel meer voeding op dan strikt noodzakelijk. De extra hoeveelheid meststoffen die een plant met het water (of via het blad) opneemt wordt beïnvloedt door (voornamelijk) drie factoren. Ten eerste is dat vanzelfsprekend de mate van beschikbaarheid van de meststof zelf. Daarnaast is de beschikbare hoeveelheid en duur van het licht van grote invloed. De derde factor die van grote betekenis is voor de hoeveelheid mest die je planten zullen opnemen is de temperatuur die er in je kweekruimte heerst. En met dit laatste punt krijg je te maken als je met HPS kweekt, maar wil overstappen op LED kweekverlichting.

Je zult niet de eerste zijn die z’n oude reflectoren achterlaat bij het grofvuil, ten gunste van een paar LED-lampen. Maar zo’n fundamentele verandering van kweekverlichting heeft niet alleen gevolgen voor de kweker in kwestie, maar ook voor zijn planten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat een LED kweeklamp amper warmte afstraalt in vergelijk met een HPS-lamp. Door de bij LED afwezige stralingswarmte verdampen je planten tot 50% minder vocht waardoor ook maar de helft van de hoeveelheid water vanuit de kweekbodem naar de bladeren zal worden aangevoerd. Minder water betekent ook dat er zich, bij gelijkblijvende voedingsomstandigheden, minder toegevoegde meststoffen naar je planten verplaatsen waardoor de plantontwikkeling achterblijft bij je terechte verwachtingen…

Na de overgang van HPS naar LED kweekverlichting is het dus zaak om je planten goed in de gaten te houden en om de signalen die ze afgeven juist te interpreteren. De meer ervaren amateurkwekers hebben wel geleerd waar ze op moeten letten om hun gewas in de juiste conditie te houden maar voor de enthousiaste debutanten onder ons is het misschien nuttig om wat algemene symptomen te noemen die kenmerkend zijn voor voedingstekort. Hier zijn de belangrijkste: verkleuring van het blad, een achterblijvende groei, achterblijvende ontwikkeling van het wortelstelsel en een karige knopvorming. Dus, heb je met hooggespannen verwachtingen een gloednieuwe LED kweeklamp in je kweekruimte opgehangen (en de geadviseerde hanghoogte opgevolgd) maar zijn je plantjes een stuk minder enthousiast dan onder je oude HPS-reflector, dan wordt het hoog tijd om je voedingsschema eens onder de loep te nemen.


Geef tot 50% minder water maar met een hogere concentratie meststoffen
Onder LED-licht verdampt een gemiddelde plant dus tot wel 50% minder water dan onder HPS-licht. Laten we eens uitgaan van dát percentage en stel je dan het volgende voor: toen je nog met HPS kweekte voegde je per liter bewatering 20 cc meststof toe. Maar nu heb je eindelijk LED en 50% minder waterverdamping door je plant. Bij 50% minder verdamping zal de plant  in de praktijk maar de helft van de eerder verbruikte bewatering gebruiken want een plant neemt niet veel meer water op dan dat hij kan verdampen. Dit heeft eveneens tot gevolg dat ook maar de helft van de eerdere hoeveelheid meststof door de plant wordt opgenomen. Deze gehalveerde hoeveelheid voeding wordt echter weer voor een deel vanzelf gecompenseerd. Dit komt omdat een plant onder een goed ontworpen LED kweeklamp een verhoogde fotosynthetische activiteit laat zien waardoor meer CO2 zal worden omgezet in glucose. Hiermee wordt al weer direct zo’n 25% goedgemaakt. We hebben dus nog circa 25% voedingstekort in te lopen. Dat los je simpel op door die 2,5 cc meststof als extra hoeveelheid per liter bewatering toe te voegen1). Het komt er (in dit voorbeeld) dus op neer dat je plant onder LED kweekverlichting de helft minder bewatering nodig heeft waarbij die bewatering wél 25% méér meststoffen bevat. Wist je dat je op deze manier óók nog eens op je uitgaven voor meststoffen bespaart? Precies.., want dat is die 25% extra glucose die de plant zelfstandig aanmaakt door het optimale lichtspectrum van de LED kweeklamp.

Verschillen door uiteenlopende kweekomstandigheden
Het spreekt voor zich dat de percentages die hier zijn genoemd kunnen afwijken van de percentages die voor jouw specifieke kweeksituatie gelden. Het soort en type LED-kweeklamp dat je gaat gebruiken is ook van invloed op wat er met je planten gebeurt evenals de eventuele temperatuurschommelingen in je kweekruimte als gevolg van de seizoenen. De hierboven geschetste situatie is dan ook vooral bedoeld als uitgangspunt. Het is altijd zeer nuttig om je planten goed in de gaten te houden en snel in te grijpen als daarvoor een reden is. Te weinig voeding remt de plantontwikkeling maar een teveel aan voeding is ronduit schadelijk en dat geldt zeker óók voor een teveel aan water. De omschakeling van HPS naar LED zal meestal een aantal aanpassingen nodig maken maar je zult zien: binnen de kortste keren wil je nooit meer terug naar HPS…


1) Deze 25% kun je ook in de vorm van bladvoeding toevoegen. 

 

Loading...