Menu
EUR
  • Snelle & discrete levering
  • Gratis verzending boven 200,-
  • Altijd de beste prijs voor de beste producten

Disclaimer

Lid 1 - Afnemer zal de door Inflora eCommerce (tevens handelend onder de naam ledparadise.eu) te leveren producten niet beschikbaar stellen, afleveren, bereiden, bewerken, verwerken, te koop aanbieden, verkopen, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of voorhanden hebben, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11a juncto artikel 11 derde en vijfde lid van de Opiumwet, alsmede art. 1 lid 2 Opiumwetbesluit,  strafbaar gestelde feiten, te weten ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze artikelen.

Lid 2 - Afnemer is er mee bekend dat het te koop aanbieden, verkopen, afleveren of beschikbaar stellen van door Inflora eCommerce geleverde producten aan een andere afnemer, die zich schuldig maakt aan de hierboven vermelde beroeps- of bedrijfsmatige, grootschalige teelt en/of  georganiseerde hennepteelt, dan wel het faciliteren ervan, mogelijk de verdenking ten laste van E-commerce oplevert van het plegen van een strafbaar feit in de zin van artikel 11a jo. artikel 11 lid 3 en lid 5 van de Opiumwet.

Lid 3 - In het kader van de zorgverplichting voor zowel E-commerce als de afnemer van door E-commerce geleverde producten om te voorkomen dat E-commerce zich schuldig maakt aan overtreding van artikel 11a Opiumwet, verklaart afnemer door het plaatsen van zijn bestelling bij E-commerce dat de door hem bestelde producten niet bestemd zijn om te worden gebruikt, beschikbaar gesteld, afgeleverd, bereid, bewerkt, verwerkt, te koop aangeboden, verkocht, verstrekt of vervoerd ten behoeve van of in relatie tot de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt.

Lid 4 – Indien afnemer op enigerlei wijze bekend raakt met het feit dat door hem aangekochte of geleverde producten zullen worden gebruikt in de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennepteelt als bedoeld in deze disclaimer, dan verplicht hij zich door de aankoop en afname van producten van E-commerce om van deze kennis onmiddellijk mededeling te doen bij E-commerce.

Lid 5 – Afnemer verplicht zich om geen producten te exporteren naar landen waar het importeren van producten naar het recht van het betreffende land een strafbaar feit oplevert. Indien door afnemer wordt gehandeld in strijd met deze verplichting of in strijd met buitenlandse strafbepalingen betreffende het bezit of het gebruik van producten naar het recht van het betreffende land, dan wordt gehandeld conform het bepaalde in lid 6, 7 en 8 van deze disclaimer.

Lid 6 – Indien afnemer in strijd handelt met het bepaalde in deze disclaimer zal Inflora eCommerce de koopovereenkomst onverwijld ontbinden en niet tot levering over gaan. Alle zakelijke contacten met de betrokken afnemer zullen in dat geval onmiddellijk worden beëindigd. Inflora eCommerce is in dat geval gerechtigd om alle schade, waaronder gederfde winst, in rekening te brengen bij de afnemer. Er bestaat in dat geval geen recht op schadevergoeding voor de afnemer.

Lid 7 - Indien afnemer de bij Inflora eCommerce te bestellen producten in strijd met deze disclaimer en/of de Nederlandse Opiumwetgeving aangaande producten en/of cannabisproducten te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert of beschikbaar stelt ten behoeve van de beroeps- of bedrijfsmatige, dan wel de grootschalige of professionele hennep teelt, is hij aansprakelijk voor de gehele schade die Inflora eCommerce zal lijden ten gevolge van elk strafrechtelijk onderzoek en of strafvervolging, alsmede ten gevolge van de eventuele bestuursrechtelijke maatregelen die tegen Inflora eCommerce en/of haar medewerkers zal worden gevorderd. 

Lid 8 - Onder schade wordt begrepen alle directe of indirecte schade, materiële en immateriële schade, bedrijfsschade, gevolgschade en andersoortige schade die Inflora eCommerce ten gevolge van het strafrechtelijk onderzoek en/of de strafvervolging en/of de bestuursrechtelijke maatregelen zal lijden. Onder deze schade wordt tevens, maar niet uitsluitend, verstaan, winstderving, kosten rechtsbijstand en andersoortige adviezen, reputatieschade, verlies van goederen, materiële en immateriële schade.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!